Dyrygent

Iwona Wiśniewska – Salamon jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu gdzie w 1990 r. uzyskała tytułu magistra sztuki. W latach 1990-1992r. kontynuowała naukę na Podyplomowym Studium Emisji Głosu, a w 1994-1996 na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W 1991 roku stworzyła Chór Kameralny przy Akademii Rolniczej (od 2009 r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), który prowadzi do dziś. Zespół był wielokrotnie laureatem polskich i zagranicznych konkursów i festiwali chóralnych (w latach 2005 -2013 wziął udział w 48 festiwalach)

W 2003r. podjęła pracę konsultanta muzycznego w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Zrealizowała muzykę do przedstawienia pt.: „Królewna Śnieżka” „Rycerz Pryszczycerz”, „Tajemnica Czarciego Błota” i „Czerwony Kapturek”, „Kopciuszek”, „O słoniu, który siedział na jajku”, „Król Zofius i cudowna kura”, „Paskuda i Maruda”, „Mała syrenka”

W latach 2004-2007 uczestniczyła jako niezależny ekspert w pracach komisji ds. muzyki przy Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego przyznającej Stypendia Artystyczne Miasta Szczecina.

W latach 2007 – 2010 była wykładowcą Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uczyła metodyki nauczania muzyki, emisji głosu, dyrygowania i kształcenia słuchu.

W latach 2003-2012 wielokrotnie organizowała i zdobywała środki finansowe m.in. w ramach programu „Młodzież” na organizacje Międzynarodowych Warsztatów Chóralnych odbywających się na terenie Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy i Danii.

W 2010r. została odznaczona Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego „Sis Qui Es – Pro Publico Bono”

W 2011r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył ją Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej.

W 2011r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego odznaczył Chór i dyrygenta Medalem Gryfa Pomorskiego przyznawanym  za całokształt działalności zawodowej oraz wybitne osiągnięcia wpływające na rzecz rozwoju i promocji Pomorza Zachodniego.

W 2004 r.  decyzją Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu obroniła tytuł doktora a w 2011r. doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura

W 2012r.  władze Gminy w Nowym Warpnie mianowały ją Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego i Międzynarodowych Warsztatów Wokalno – Chóralnych  „Tak brzmi Nowe Warpno”.

W 2012r. została wraz z Chórem Kameralnym ZUT w Szczecinie wybrana „Ambasadorem Szczecina” w kampanii społecznej organizowanej przez UM w Szczecinie.

Zasiadała w jury:

 • Ełckich Spotkań Muzycznych
 • Dolnośląskiego Przeglądu Chórów Szkół Muzycznych I-go st. w Lubinie
 • Międzynarodowego Festiwalu Gospel w Osieku
 • Międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Śpiewającej w Sulęcinie (dwukrotnie)
 • Konkursie Chórów im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach (trzykrotnie)
 • VII Spotkań z Kolędą i Pastorałką w Szczecinie
 • Integracyjnego Festiwalu Piosenki w Policach (dwukrotnie)
 • VI Turnieju „O Wstęgę Drwęcy” w Brodnicy
 • Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Trzcińsku-Zdrój
 • V i VI Międzynarodowych Spotkań Chóralnych im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie
 • Festiwalu Pieśni Bożonarodzeniowej w Szczecinie i Goleniowie (dwukrotnie)
 • XV Festiwalu Muzyki Religijnej w Świdwinie
 • XXI Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Domino” im. Jana Pawła II w Koszalinie
 • Wielopokoleniowym Przeglądzie Zespołów Chóralnym w Chrzanowie (dwukrotnie)
 • Muzycznej Uczty Chóralnej w Międzyrzeczu
 • Dolnośląskim Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie

W latach 1991–2013 współpracowała, prowadząc emisję indywidualną i zbiorową z :

 • Chórem Politechniki Szczecińskiej
 • Zespołem Ludowym „Żeńcy” i „Siermięgi” Akademii Rolniczej w Szczecinie
 • Chórem Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Polickim Chórem Chłopięco-Męskim
 • Chórem „Collegium Vocale” z Goleniowa
 • Chórem Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Lubiniu
 • Chórem Dziecięcym „Don- Diri – Don” ze Szczecina
 • Mieszanym Chórem „Hejnał” ze Stargardu Szczecińskiego
 • Kameralnym Chórem Mieszanym „Cantus” z Połczyna Zdroju
 • Młodzieżowym Zespołem „Cantore Gospel” ze Stargardu Szczecińskiego
 • Chórem „Gloria Domine” działającym przy parafii p.w. Trójcy św. w Gubinie
 • Chórem „Cantus” Zespołu Szkół nr 1 im. A. Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu
 • Polickim Chórem Kameralnym „Postscriptum”
 • Katedralnym Chórem Chłopięcym” Pueri Cantores Plocenses” z Płocka
 • Dziewczęcym Chórem „Puellae Cantatantes Plocenses” z Płocka
 • Męskim Chórem „Hejnał” z Czarnkowa
 • Chórem dziecięcym z Zespołu nr 4 w Goleniowie
 • „Stadchor Guben” z Niemiec
 • Chórem Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Chórem „Magnificat” z Głogowa
 • Zespołem „Chorus Culmensis” z Chełmna
 • Chórem nauczycielskim „Primo Vere” ze Szczecina
 • Międzyrzeckim Chórem Kameralnym
 • Chórem „Pauza” ze Zbąszynia
 • Szczecińskim Zespołem Wokalnym
 • Zespołem wokalnym „Serduszka” ze Szczecina
 • Chórem Kameralnym „Sonore” przy Zespole Szkół w Brzeziu
 • Chórem „Dzwon” Gostyńskiego Ośrodka Kultury
 • Zespołem Kościelnym przy parafii św. Małgorzaty w Gostyniu
 • Chórem „Palestrina” przy Bazylice Świętogórskiej w Gostyniu
 • Chórem Męskim „Harmonia” z Krobi
 • Zespołem Ludowym „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa
 • Chórem „Beati Cantores” z Głogowa
 • Chórem Męskim „Akord” Cechu Stolarzy Swarzędzkich ze Swarzędza
 • Chórem „Kanon” z Cewlina
 • Chórem „Horyzont” z Bruessow w Niemczech
 • Chórem „Koszalin Canta” z Koszalina
 • Chórem „Colegium Cantorum” z Chełmna
 • Chórem UTW „Melodia” z Myśliborza
 • chórami szkół podstawowych i gimnazjów miasta Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego m.in.: z Maszewa, Dąbek, Goleniowa, Siedlic, Trzebiatowa, Wierzchowa i Świeszyna), dolnośląskiego i zielonogórskiego (w ramach  Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska”)

Więcej informacji na stronie:
www.Wisniewska-Salamon.pl