Dziękujemy Panu Prezydentowi

Dziękujemy Prezydentowi Szczecina Panu Piotrowi Krzystkowi za zaproszenie na noworoczne spotkanie Ambasadorów Szczecina.
Byli znani sportowcy, muzycy… była również skromna reprezentacja naszego chóru… skromna, ponieważ pozostali chórzyści w tym samym czasie koncertowali w Zamku Książąt Pomorskich.

Krótka relacja filmowa ze spotkania z Panem Prezydentem: http://www.wszczecinie.pl/aktualnosci,ludzie_sa_najwazniejsi-ambasador_wideo,id-21238.html