Kolejny sukces !

Kolejny sukces chóru:)
Grand Prix na VI Międzypokoleniowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych w CHRZANOWIE
:)